Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1045/2010 tal- 15 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-arringi fl-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Franza