2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1045/2010, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse