Ir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-attivitajiet iffinanzjati mit-tmien, mid-disa’ u mill-għaxar Fondi Ewropej tal-Iżvilupp (FEI) għas-sena finanzjarja 2009, flimkien mar-risposti tal-Kummissjoni