Cauza T-453/12: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2012 — Zoo Sport/OAPI — K-2 (ZOOSPORT)