Дело C-6/21 P: Жалба, подадена на 7 януари 2021 г. от Федерална република Германия срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 28 октомври 2020 г. по дело T-594/18, Pharma Mar/Комисия