Avviż għall-attenzjoni tal-persuni, l-entitajiet u l-korpi li għalihom japplikaw miżuri restrittivi previsti fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/161/PESK