Written question E-010860/11 Bart Staes (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Tħaffir għaż-żejt 'il barra mill-Gżejjer Kanarji