Zadeva T-203/10: Tožba, vložena 30. aprila 2010 – Stichting Woonpunt in drugi proti Komisiji