Věc T-203/10: Žaloba podaná dne 30. dubna 2010 — Stichting Woonpunt a další v. Komise