Mål T-219/20: Talan väckt den 15 april 2020 – JK mot kommissionen