Lieta T-219/20: Prasība, kas celta 2020. gada 15. aprīlī – JK/Komisija