Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení ze zasedání dne 28. listopadu 2018 k návrhu rozhodnutí ve věci AT.40461 – Propojovací vedení DE-DK – Zpravodaj: Řecko