PROPCELEX 1345/2005/KE: Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1345/2005 tas- 16 ta’ Awwissu 2005 li jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar is-sistema tal-liċenzji ta’ importazzjoni fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 348 M, tal-24 ta' Diċembru 2008 )