Nariadenie Komisie (ES) č. 1285/2007 z  30. októbra 2007 , ktorým sa zakazuje výlov tresky v zónach I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka