Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1285/2007 tat- 30 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fiż-żoni I u II b ta' l-ICES min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja