Komisijas Regula (EK) Nr. 1285/2007 ( 2007. gada 30. oktobris ), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot mencas ICES I un II b zonā