Written question P-2745/08 minn Paul Rübig (PPE-DE) lill-Kummissjoni. Artikolu 9(2) u (3) tal-proposta għal direttiva dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi li jiġġeddu - COM(2008)0019 (Direttiva RES)