Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1990 2020 m. gruodžio 3 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje EUMM Georgia