Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5038 — Telefónica/Turmed/Rumbo) Text cu relevanță pentru SEE