Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5038 — Telefónica/Turmed/Rumbo) Dokuments attiecas uz EEZ