Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-addattament tad-dispożizzjonijiet rigward il-Qorti tal-Ġustizzja fl-oqsma koperti mit-Titolu IV tat-Tielet Parti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))