Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 tal- 21 ta’ Ġunju 2012 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’relevanza għaż-ŻEE)