Verordening (EEG) nr. 2204/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de tiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1144/93