Zaak T-134/94: Beroep, op 31 maart 1994 ingesteld door NMH Stahlwerke GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen