Mål T-315/07: Talan väckt den 22 augusti 2007 – Grohe mot harmoniseringsbyrån – Compañia Roca Radiadores (ALIRA)