Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) tal-15 ta' Ottubru 2008.#Camar Srl vs il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej.#Organizzazzjoni komuni tas-swieq - Banana - Miżuri tranżitorji - Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 404/93 - Sentenza li tikkonstata n-nuqqas ta’ azzjoni tal-Kummissjoni - Rifjut li tiġi eżegwita sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza - Rikors għal annullament - Talba sabiex tiġi ordnata l-eżekuzzjoni tas-sentenza permezz tal-ħlas ta’ ammonti ekwivalenti - Kumpens għad-dannu morali - Astensjoni illegali mill-Kummissjoni - Rikors għad-danni - Interruzzjoni tat-terminu ta’ preskrizzjoni - Artikolu 46 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja - Inammissibbiltà.#Każijiet Magħquda T-457/04 u T-223/05. Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) tal-15 ta' Ottubru 2008.