ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 56 (H-0676/98) του Hugh McMAHON προς την Επ τροπή. Άρνηση χορήγησης επιδόματος ανεργίας