Odluka Vijeća (EU) 2018/1211 od 16. srpnja 2018. o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko (Tekst značajan za EGP.)