Pisno vprašanje E-5304/09 vlaga Liam Aylward (ALDE) za Komisijo. Omejitev časa letenja