Proposta għal direttiva …/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ […] dwar is-sedil tas-sewwieq ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata)