Sag C-303/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 30. maj 2016 — Solar Electric Martinique mod Ministre des finances et des comptes publics