Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 959/93 tal-5 April 1993 dwar l-informazzjoni statistika li trid tiġi pprovduta mill-Istati Membri dwar uċuħ tar-raba' minbarra ċereali