ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по въпроса за схема за етикетиране на местното селско стопанство и директните продажби