Skriftlig fråga E-2229/04 från Giovanni Pittella (PSE), Michele Santoro (PSE) och Alfonso Andria (ALDE/ADLE) till kommissionen. Avfallsdeponering