Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri, Imlaqqgħin fil-Kunsill, tas-26 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni Nru 2005/446/KE li tistabbilixxi terminu perentorju għall-impenn tal-fondi tad-Disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) (2007/792/KE)