Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1551 z dne 16. oktobra 2018 o razveljavitvi računov, ki sta jih izdala dva proizvajalca izvoznika, ki sta kršila zavezo, razveljavljeno z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1570