EMAS — Het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem — Lijst van geregistreerde vestigingen in Noorwegen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad