Uredba Komisije (EU) št. 886/2010 z dne  7. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Prleška tünka (ZGO))