Komisijas Regula (ES) Nr. 886/2010 ( 2010. gada 7. oktobris ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ( Prleška tünka (AĢIN))