2010 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 886/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Prleška tünka (SGN))