Komission asetus (EU) N:o 886/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Prleška tünka (SMM))