Регламент (ЕС) № 886/2010 на Комисията от 7 октомври 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Prleška tünka (ЗГУ)]