2007/863/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 14 ta’ Diċembru 2007 li tagħti deroga mitluba mir-Renju Unit rigward l-Irlanda ta’ Fuq skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6281)