Written question E-1374/09 minn Ville Itälä (PPE-DE) lill-Kummissjoni. Servizz ta’ pilotaġġ f’ibħra interni u territorjali