Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (it-Tieni Awla) tal-21 ta' Ottubru 2008.