Zadeva C-783/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Barcelona (Španija) 22. oktobra 2019 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB