Postanowienie Sądu pierwszej instancji (ósma izba) z dnia 17 grudnia 2008 r.