Pirmās instances tiesas rīkojums (astotā palāta) 2008. gada 17.decembrī.