Zadeva T-458/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. novembra 2007 – Regometall International proti UUNT ( Znamka Skupnosti – Postopek ugotovitve ničnosti – Prijava besedne znamke Skupnosti TEK – Predmet spora – Spoštovanje pravic obrambe – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisni značaj – Člen 7(1)(b), (c) in (g) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 )