Cauza T-458/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2007 — Tegometall International/OAPI — Wuppermann (TEK) ( Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale TEK — Obiectul litigiului — Respectarea dreptului la apărare — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (g) și articolul 51 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 )